Villa Uttringe

Villa Uttringe är utformad för en kommande storfamilj som växer så det knakar. Med en förhållandevis låg budget ville vi uppnå ett spännande uttryck och en optimal planlösning för den expansiva familjen. Att bo skall inte bara vara funktion utan även upplevelse, med alla sinnen.

Vi utgick ifrån en rationell och traditionell byggnadstyp som omarbetades något för att skapa annorlunda lösningar. Resultatet blev funktionella men samtidigt spännande rum som flyter ihop på olika nivåer. Exteriört skapade vi ett grafiskt uttryck med skuggspel –såväl dagtid som nattetid- med fasadens panel. Samma tema finns i trädgården där spaljéerna ramar in och skapar rum, fysiskt dagtid och med hjälp av ljuset nattetid. På kvällen visar huset ett helt nytt uttryck.

FAKTA
Plats: Salems kommun
Beställare: Familjen Bendix-Kretschmar
Byggår: 2006-07
Total storlek: 180 kvm
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin
Handläggare: Stefan Rydin, Tomas Lauri och Alessandro Cardinale