Välkommen Rebecca!

rebecca-1
Vi önskar Rebecca välkommen då hon kommer att praktisera hos oss under hösten. Hon har en examen inom Informationsdesign med inriktningen rumslig gestaltning. Sedan examen har Rebecca drivet eget företag där arbetet bestod till största delen av att ta fram bygglovsritningar för tillbyggnader samt uppställningsritningar/visualisering vid köksombyggnader.