WÅHLIN ARKITEKTER ÄR GASELLFÖRETAG

Wåhlin Arkitekter är utsett till ett av årets gasellföretag – ett av de snabbast växande företagen i Sverige. För att kvalificera sig som Gasellföretag måste nedan kriterier uppfyllas.

Ett Gasellföretag har:

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • minst tio anställda
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren och minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser